Šta sve obuhvata polaganje za B kategoriju

B kategorijom smatraju se vozila čija masa ne prelazi 3500 kg i koja imaju do 8 mesta za sedenje, ne računajući sedište vozača. Da bi se polagala B kategorija potrebno je da kandidat ispuni nekoliko osnovnih uslova. Prvo, da je kandidat napunio 16 godina za početak obuke. Da poseduje važeću ličnu kartu i važeće lekarsko uverenje za vozača B kategorije. Da bi se kandidat prijavio za polaganje praktičnog ispita potrebno je da ima završenu obuku i položen ispit iz prve pomoći. Kada kandidat napuni 17 godina može da polaže vozački ispit za B kategoriju i da dobije vozačku dozvolu.

U cenu polaganja za B kategoriju i dobijanje vozačke dozvole ulaze časovi teorijske obuke sa ukupno 40 časova, kao i praktična obuka sa fondom od 40 časova. U cenu polaganja uključeno je i polaganje pismenog testa, praktično polaganje vožnje i lekarsko uverenje. Uvrenje o položenom ispitu i ispis su besplatni.

Obuka kandidata za B kategoriju

Obuka kandidata za B kategoriju sastoji se od teoretskog i praktičnog dela. Obavezno je da kandidat bude prisutan na svim časovima teoretske obuke. Dnevno može da ima najviše tri časa teorije i maksimalno dva časa praktične obuke B kategorije. Sa kandidatima rade obučeni instruktori u auto školi koju kandidat pohađa. Kandidat najranije može da završi obuku za B kategoriju u roku od dva meseca. Auto škole poseduju svoja vozila za obuku kandidata. U nekim školama kandidat može sam da izabere vozilo na kojem će da bude obučavan.

Teoretska obuka i testovi za polaganje B kategorije

Auto škole su u obavezi da obezbede testove za polaganje B kategorije sa ispitnim pitanjima MUP-a Srbije. Takođe postoji i simulator testova MUP-a koji vam obezbeđuje auto škola. Da bi kandidat prošao test potrebno je da ima najmanje 90 % tačnih odgovora. U nekim auto školama postoji mogućnost da kadidat vežba pitanja za testove preko svog kompjutera na online mreži. Da bi kandidat polago teoretski test prethodno mora da prođe teoretsku obuku. Po novim propisima teoretska obuka je obavezna i sastoji se od najmanje 40 časova(30 časova se odnosi na predavanje, a 10 na vežbe). Jedan čas traje 45 minuta i u toku dana se održava najviše tri časa. Kandidati pre časova praktične obuke prvo slušaju predavavanja, uče propise i polažu teoretski test.

Praktična obuka i ispit za polaganje B kategorije

Praktična obuka kandidata sadrži 40 časova vožnje po 45 minuta uz nadzor obučenog instruktora vožnje. U toku dana kandidat može da ima najviše dva časa vožnje.

Praktičan ispit za polaganje vožnje sastoji se od poligonskih vežbi na za to određenom poligonu auto škole i uključenje u saobraćaj i vožnju po ulicama. Na polgonu kandidat pokazuje osnovne veštine koje je stekao kao štu su: vizuelna provera vozila, priprema za polazak, održavanje pravca u jednoj traci, kretanje vozila unazad, ubrzavanje vozila, kočenje, polukružno okretanje, parkiranje podužno vožnjom unazad, parkiranje unazad pod pravim uglom. Ukoliko kandidat položi na poligonu sledi vožnja ulicama.

Vozačke sposobnosti kandidata ocenjuju dva lica, jedan je ispitivač iz auto škole, a drugi je predstavnik MUP-a. Potrebno je da oba ispitivača daju pozitivnu ocenu da bi kandidat položio ispit. To znači da ako jedan ispitivač da pozitivnu ocenu, a drugi negativnu, kandidat po pravilniku nije položio.

 

Komentari

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *