Kako ostvariti efikasnu poslovnu komunikaciju? 

Komunikacija se odvija stalno. Bilo da je u pitanju neverbalna ili poslovna komunikacija. Čak i kad ćutimo i ne izgovaramo reči mi uvek komuniciramo. Veliki deo odnosa između ljudi se odvija kroz neverbalnu komunikaciju jer svi mi komuniciramo našim postupcima, gestikulacijom, pogledima. Komunikacija se odvija svugde i ona nam je izuzetno važna u poslovnom okruženju. 

NLP je metodologija koja nudi alate i tehnike uz pomoć kojih  se unapređuje komunikacija i međuljudski odnosi. Uz ove tehnike i veštine možemo da savladamo kako da upravljamo našim mislima, emocijama i ponašanjem. NLP znanja razjašnjavaju različite načine na koje ljudi misle i podržavaju individue kako aktivno da koriste svoja čula kako bi imali efikasnu komunikaciju sa drugima.

Pričamo isto, a ne razumemo se?

Verovatno vam se desilo da kad razgovarate sa nekim da se vaše reči prosto odbijaju o tu osobu i da do nje ne dopire poruka koju joj šaljete. Isto tako i vi nekad nemate ideju šta vaš sagovornik želi da vam saopšti. Ovakve situacije su vrlo nezgodne u poslu i nerazumevanje među kolegama može da ima ozbiljne posledice na odnose u radnom kolektivu i da se odraze negativno na poslovne ishode.

Nekada vam se u komunikaciji čini kao da  vi i vaš sagovornik ne govorite istim jezikom.  Zapravo ste u pravu. Vi i vaš sagovornik zaista ne govorite istim jezik, odnosno, vi i vaš sagovornik govorite o istoj stvari na različit način. 

Informacije iz spoljnog sveta primamo putem čula vida, sluha, osećaja, čula ukusa i mirisa. Primljene informacije obrađujemo u našem mozgu i time stvaramo našu sopstvenu realnost koju dalje reprezentujemo u spoljašnji svet kroz reči.

Svako ima svoj primarni sistem prezentacije koji prirodno koristi.  Ako osoba razmišlja u slikama, ispoljava se kroz reči kao što su videti, gledati, vizija itd. ona je vizuelni tip. Drugi ljudi koriste auditivni sistem prezentacije, čuju unutrašnji glas i upotrebljavaju reči kao što su govoriti, pitati, zvučati. Mnogi ljudi su svesni svojih osećanja i oni su tzv. kinestetičari.

Kada osvestimo kojem reprezentativnom sistemu mi pripadamo i naučimo da prepoznamo sistem prezentacije naših sagovornika, proces komunikacije sa drugima će se odvijati sa više razumevanja.

Od mnoštva informacija primamo mali deo

Verovatno imate iskustvo da ste poslovni sastanak doživeli na jedan način, dok su vaše kolege sagledale sastanak iz drugog ugla i smatraju važnim neku drugu vrstu informacija u odnosu na vas. 

Da li znate da mi u svakom trenutku imamo pristup 2,000,000  bita informacija, a da je naš mozak sposoban da primi i obradi 7 do plus-minus 2 informacije?

Tokom našeg života smo razvili filtere od kojih zavisi primanje i obrada informacija. Posedujemo svesne, a u većini slučajeva nesvesne mehanizme obrade informacija na osnovu kojih formiramo naše viđenje sveta. 

Kada u komunikaciji ispoljavamo našu percepciju sveta umemo da izostavimo neke delove informacija. Dešava nam se da iskrivimo poruku ili da nešto generalizujemo. Filteri koje koristimo u obradi informacija zavise i od uverenja i vrednosti koje smo stekli u životu, od obrazovanja, socijalnohg i kulturnog okruženja u kojem živom i drugih faktora. 

Kada tumačimo iz različitog ugla isti događaj, kao što je poslovni sastanak, znaćemo da su drugi učesnici na sastanku od obilja informacija primili one koje su im bliske. Kolega iz prodaje će smatrati važnijim informacije u vezi sa prodajom, dok će kolega iz sektora ljudskih resursa obraćati pažnju na potpuno drugi aspekt razgovara. 

Komentari

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *