Osiguranje vozila u zemlji i inostranstvu

Svako od nas želi da izbegne nepredvidive situacije u saobraćaju ili da se osigura od nenadanih šteta. Kupili ste novi automobil i želite da budete potpuno sigurni u njemu gde god da se nalazite? Predočićemo Vam neke od mera koje možete preduzeti kako bi Vaše vozilo bilo potpuno sigurno.

OBAVEZNA I DODATNA OSIGURANJA VOZILA

Kasko osiguranje je vrsta osiguranja vozila koja osigurava vlasnika od finansijskih gubitaka u slučaju štete ili krađe vozila. Ovo osiguranje pokriva razne vrste šteta, uključujući štete od sudara, požara, poplave, krađe, vandalizma, štete na vozilu uzrokovane od strane divljači ili drugih životinja, ali i štete od drugih nepredviđenih događaja.

Kada se osiguranik odluči za kasko osiguranje, određuje se razina pokrivenosti koja može biti parcijalna ili potpuna. Parcijalna pokrivenost može biti uključena u osnovnu polisu, a obično uključuje štete od sudara, požara, poplave, krađe i vandalizma. Potpuna pokrivenost osigurava sve vrste šteta, uključujući i štete nastale osiguranikovom krivicom.

Kasko osiguranje nije obavezno, ali se preporučuje svim vlasnicima vozila, posebno ako poseduju noviji ili skupoceniji automobil. Po nama je ovo jedno od najvažnijih stvari koje možete uraditi kako biste zaštitili sebe i svoje vozilo!

Kada govorimo o putnom osiguranju,  ono osigurava putnika od finansijskih gubitaka koji bi mogli nastati tokom putovanja. Ova vrsta osiguranja obično pokriva iznenadne medicinske troškove, otkazivanje putovanja, gubitak prtljage i druge neočekivane događaje.

Kao i kod kasko osiguranja, putno osiguranje može biti osnovno i dodatno. Osnovna pokrivenost obično uključuje medicinske troškove i otkazivanje putovanja, dok dodatna pokrivenost uključuje druge vrste osiguranja kao što su gubitak prtljage, kašnjenje leta i slično. Putno osiguranje je obavezno osiguranje koje pokriva putnički automobil u slučaju da uzrokuje nezgodu u kojoj su učestvovale osobe koje nisu putnici u vozilu. 

Zamislite samo koliki broj letova se otkaže na godišnjem nivou ili kolika je količina prtljaga koja se izgubi?! Mi verujemo u to da je svakome od nas vrlo važno da vodi računa o svojim ličnim stvarima na putovanju, a još važnije o troškovima koji bi nastali eventualnim nastankom potrebe za korišćenjem medicinskih usluga u drugoj zemlji. To može biti izuzetno skupo ukoliko niste pokriveni osiguranjem!

Takođe, putno osiguranje Vas može zaštiti od posledica koje možete snositi otkazivanjem putovanja zbog bolesti ili smrti u porodici. U ovo osiguranje može da spada i Vaša odgovornost za štetu koju ste prouzrokovali drugoj osobi. U agenciji se informišite detaljno o svim ovim mogućnostima, što može da varira od jedne do druge osiguravajuće kuće.

DODATNA PRAVILA NA PUTOVANJU SOPSTVENIM VOZILOM

Zeleni karton je međunarodni dokument koji dokazuje da je vozilo osigurano za vožnju u zemljama koje su potpisale Multilateralni sporazum o međusobnom priznavanju obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

Ovaj sporazum predviđa da vlasnici vozila ne moraju uzimati dodatna osiguranja kada prelaze granice između zemalja koje su potpisale sporazum jer se osiguranje koje su uzeli u svojoj matičnoj zemlji priznaje u svim zemljama u kojima se kreću. Međutim, treba napomenuti da zeleni karton nije obavezan u svim zemljama, pa je preporučljivo proveriti zakonske odredbe države u koju putujete. Naravno, sve ove informacije Vam može dati i agencija preko koje nabavljate zeleni karton.

On se sastoji od štampane kartice zelene boje, koja sadrži sledeće podatke:

  1. Ime i prezime vlasnika vozila,
  2. Broj registracije vozila,
  3. Marku i model vozila,
  4. Period važenja zelenog kartona,
  5. Podatkei o osiguravajućoj kući koja je izdala zeleni karton,
  6. Broj zelenog kartona.

Potrebno je napomenuti da se zeleni karton izdaje samo za vozila, a ne i za vozače.

Ukoliko vlasnik vozila želi preći granicu države u kojoj je zeleni karton obavezan, mora imati ovaj dokument kod sebe. Ako ne poseduje zeleni karton, može mu biti zabranjen ulazak u zemlju, ili će morati kupiti dodatno osiguranje na granici.

Dakle, zeleni karton je važan dokument za vlasnike automobila koji putuju u inostranstvo, jer dokazuje da su osigurali svoje vozilo i da su u skladu sa zakonskim odredbama zemlje u koju putuju.

A mi Vama želimo srećan i bezbedan put već ovog leta!

Komentari

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *