Pravila za postavljanje video nadzora

Ulaskom u 2017. godinu dobili smo i neke nove propise i izmene zakona. Naime, novom godinom potkačena je i izmena zakona oko video nadzora i negove ugradnje, kao i servisiranja. Do sada je ovaj segment bio neuređen zakonom, ali od sada stvari se značajno menjaju kad je reč ko ugrađuje i ko servisira video nadzor.

Video nadzor je sistem za praćenje i (ili) snimanje, a predstavlja obradu podataka pojedinca kome se u naročitoj meri ulazi u privatnost.

Sa druge strane, prava fizičkih lica su zagarantovana Ustavom Republike Srbije.

Naročito se pod ovim podrazumeva zaštita ličnih podataka, kao i pravo na dostojastvo pojedinca na radu. U slučaju potrebe takvog materija za obradu tj. pregled potrebno je da postoji osnovana svrha, kao i (prvenstveno) pravna osnova za takvom vrstom postupka.

Privatno obezbeđenje video nazorom se vrši na osnovu procene bezbednosti kako bi se zaštitila imovina, pojedinac, i celokupno poslovanje pravnog ili fizičkog lica.

Novi zakon nam donosi propis da svaku ugradnju kao i održavanje tj. servisinje mora da vrši lincencirana firma za rad sa video nadzorima.

Prekršaj može se podrazumevati sa obe strane ako licenca ne postoji.

Dakle, u slučaju da onaj ko želi da mu se izvrši usluga ugradnje ne proveri (zatraži na uvid) legitimaciju firme koja vrši ugradnju i održavanje video nadzora, tada takođe i on kao vlasnik takvog video nadzora je napravio prekršaj.

U svrhu obrade podata danas se, uglavnom, koriste digitalne IP kamere koje u konekciji sa internetom funkcionišu, kako za prenos podataka, tako i za kontrolu slike.

Na ovakav način, (iako je udaljen) svaki vlasnik može da vrši nadzor pomoću kompjutera, mobilnog telefona ili tableta. Ovakva primena video nadzora naročito je od velike koristi za poslodavce koji žele da vrše kontrolu radnika putem kamera. Zato ovakva vrsta interesovanja za video nadzorom sve više raste iz godine u godinu i postala je opšti trend.

Gostujući na RTS-u predsednik Grupacije tehničke zaštite Udruženja za privatno obezbeđenje Privredne komore Srbije, detaljnije je objasnio da se ugradnjom svih sistema zaštite (a u koje ulazi i novo pravilo o video nadzoru) podrazumeva samo onaj ko ima licencu prema važećem ugovoru tad može da ugrađuje sisteme za zaštitu.

To podrazumeva da ovlašćenje tj. legtimaciju MUP-a mora pokazati svako službeno lice koje vrši ugradnju uređaja video nadzora.

Sve ostale firme, u suprotnom, vrše prekršaj a kazne im prete i do million dinara.

U slučaju da ste ugrađivali sistem video nadzora pre stupanja na snagu ovog zakona tj. pre 1. januara 2017. godine, potrebno je da svako sledeće servisiranje vrši licencirana firma sa kojom ćete sklopiti ugovor o redovnom servisiranju.

Potrebno je sistem prilagoditi Zakonu o privatnom obezbeđenju gde se, na primer, za video nadzor (tj. obezbeđenje) treba arhivirati sve snimke nastale do 30 dana unazad, i da imate ugovor o održavanju.

Na ovaj način ste se obezbedili da vam ovakav sistem video nadzora koji imate u potpunosti pravilno funkcioniše.

Koji su izuzeci

U slučaju kod fizičkih lica ako je video nadzor u privatnom stanu i ako takav sistem nema nikakav kontakt sa javnim prostorom, u tom slučaju fizičko lice nema nikakve obaveze prema zakonu.

Dakle, ako je video nadzor van kuće, tačnije, ako ste ga stavili na i oko kuče, i ako zahvata pogled na ulicu, tada morate da se ponašate u skladu sa zakonom i da angažujete zvaničnu (licenciranu) firmu za ugradnju i ugovorom ozvaničite servisiranje video nadzora, a takođe da čuvate sve snimke od poslednjih mesec dana.

Takođe, svi sistemi tehničke zaštite (kao što je na primer, i alarm u kolima) spadaju pod ove sisteme kao druga tehnička zaštita, a kao i zaštita podataka, i elektrohemijska zaštita transporta novca.

Ono što je još nephodno kod uvođenja sistema video nadzora u svrhu obezbeđenja zaštite lica i imovine kod poslodavca, da uz navođenje naziva poslodavca, grafičkim obaveštenjem koje sadrži sliku (a to je najčešće kamera) i tekst upozorenja (u najvećem broju slučajeva natpis „Objekat je pod video nadzorom.“), treba uočljivo i nedvosmisleno označiti vršenje takve obrade podataka.

Na ovaj način će sva lica koja borave, a i posećuju takve objekte biti obaveštena o primeni tj. vršenju video nadzora.

I definitivno, danas je sve više onih koji se zalažu za zaštitu podataka, automatizaciju, bezbednost, a i tehnička dostupnost je navela da se sve više poslodavaca (firmi) i fizičkih lica odluče za video nadzor.

Ažurirano, januar 2018, dodatna literatura sa reperkusijama,

Komentari

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *