Uticaj joge na žensko reproduktivno zdravlje

Fondacija Joga alliance navodi da su rađena brojna istraživanja koja ukazuju na povezanost praktikovanja joge i benefita na žensko reproduktivno zdravlje. Najveća pažnja se pridaje periodu trudnoće ali joga, kao ni ova istraživanja nemaju u vidu samo jedan segment reproduktivnog života žene. Iako je nedovoljno istražena tema, u nekim dosadšnjim studijama pažnja se posvećuje odnosu u period pre trudnoće, ali i posle porođaja. Pažnja se posvećuje takođe i proučavanju uticaja u periodu menopauze ali i tokom redovnih menstrualnih ciklusa, posebno imajući u vidu menstrualne tegobe. Na kraju, iako najmanje zastupljena tema studija ipak nije zanemarena, vršene su studije na temu i plodnosti.

Zaključci istraživanja

Kada je reč o istraživanja uticaja joge na plodnost, studije su rađene prvenstveno na ženama. Nažalost nema mnogo studija koje su se bavile ovom tematikom. Jedna od tih studija je pokazala prednost u nošenju sa anksioznošću a dve studije su pokazale uticaj na smanjenje depresije. Ova dva stanja su veoma česta kod osoba koje imaju problem sa plodnošću. Neke studije su pokazale da praktikovanje joge smanjuje stres a samim tim povećava kvalitet života kod žena koje imaju problema sa začećem. Stres je faktor koji ima značajnu ulogu kada je reč o nepovoljnom reproduktivnom zdravlju i upravo njegovo smanjenje predstavlja najveći značaj praktikovanja joge. Trenutno nepostoje studije koje potvrđuju da joga direktno pomaže u ostvarivanju trudnoće.
Značajno više studija za temu ima prednosti joge tokom perioda trudnoće. Ove vežbe značajno povećavaju elastičnost tela i pokreta, u suštini priprema telo za porođaj. Samim tim nije iznenađujuće što značajno doprinosi prevazilaženju fizičkih problema. Kao što je prethodno spomenuto, značajno doprinosi u regulisanju stanja depresije i stresa koja najviše utiču na promene raspoloženja trudnice. Utvrđeno je da su trudnice posle vežbanja imale manji nivo kortizola, hormona stresa, u ondosu na one koje nisu vežbale. Takođe, doprinosi u rešavanju problema sa nesanicom i glavoboljama. Studije su pokazale i da joga olakšava u određenom stepenu i nešto ozbiljnija stanja u periodu trudnoće, kada se pojavi povišen pritisak, preeklampsija, dijabetes.
Studije su se bavile i prenostima koje pruža praktikovanje joge tokom postnatalnog perioda, odnosno perioda posle porođaja. Kao dominatni problem u ovom periodu je prepoznato stanje depresija koje predstavanja veliki problem za ženu i njeno svakodnevno funkcionisanje u novoj ulozi. Studije ukazuju da praktikovanja joge doprinosi prevazilaženju ovog stanja. Značajan doprinosi ima i sa fizičkog aspekta jer jača i osnažuje mišiće karlice.

Online joga kao idealno rešenje 

Jedan od problema koji se mogu nametnuti u periodu trudnoće jeste sama dostupnost časova joge. Većina škola pruža mogućnost online joga treninga za svoje polaznike. Pored prevazilaženje problema dostupnosti, ovaj vid časova značajno može pozitivno doprineti samim efektima jer je polaznik u prilici da prigodi atmosferu u prostoru svojim potrebama.
U zavisnosti od sklonosti vežbača, može se izabrati škole koje nude gotove videe svojim polaznicima što može prijati iskusnijim vežbačima i osobama koje ne žele direktnu interakciju. S druge strane neke škole nude video časove u kojima postoji direktna interakcija sa instrukturom ili pak višečlanom grupom.
Zančajnu prednost praktikovnja online joge predstavlja nedostatak rekvizita tokom vežbanja. Potrebna je samo adekvatna podloga i prijatna, opuštajuća atmosfera.

Komentari

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *