Važnost reciklaže za očuvanje životne sredine: Koliko svako od nas zaista može da doprinese

Globalno zagađenje je tema koja sve više dobija na važnosti, jer njegovi efekti postaju sve vidljiviji i pogubniji. Zaštita životne sredine počinje u kući, pravovremenim obrazovanjem i informisanjem. Reciklaža je važna u današnjem svetu ako želimo da ovu planetu ostavimo našim budućim generacijama.

Došlo smo do tačke gde se vidi koliko smo bili nemarni prema načinu na koji smo se ophodili prema Zemlji, te je vreme da promenimo ne samo način na koji radimo stvari, već i način na koji razmišljamo. Recikliranje je dobro za životnu sredinu jer nam omogućava da koristimo stare i otpadne proizvode koji nisu od koristi i onda ih pretvaramo u nove proizvode koje je moguće upotrebiti.

Kolektivna i individualna odgovornost

Koliko puta ste se zapitali da li vaše lične navike mogu da utiču na očuvanje životne sredine? Ukoliko jeste, znate koliko je lako skliznuti u razmišljanje da jedna plastična kesa ili boca ne mogu nešto puno da promene. Ipak, činjenica je da mogu da naprave značajnu razliku.

Postoji kolektivna odgovornost svih ljudi, zaslužnih za globalno zagađenje, ali i naša, individualna i svakodnevna koja je u široj slici, čak i važnija. Svaki put kada ponesete platnenu torbu u kupovinu ili razvrstate otpad za recikliranje, direktno doprinosite očuvanju životne sredine i smanjujete svoj udeo u zagađenju. Što veći broj ljudi prihvati ličnu odgovornost, smanjuje se stopa uništenja okoline.

Zašto je važno reciklirati?

Reciklažom štedimo životne resurse i šaljemo manje smeća na deponije, što doprinosi smanjenju zagađenja vazduha i vode. Istovremeno, štitimo životnu sredinu jer od starih proizvoda pravimo nove koji su nam od koristi.

Svaki put kada ne bacite nijedan od svojih starih proizvoda i umesto toga ih koristite za nešto novo, zapravo reciklirate i pomažete da se očuva zdrava životna sredina i kvalitetniji uslovi za život. Svakim danom broj stanovnika se povećava i uz to se višestruko povećava i količina proizvedenog otpada.

Što je veća proizvodnja otpada, to je potrebniji i veći prostor za njegovo odlaganje. Treba imati na umu da je raspoloživi prostor na zemlji veoma ograničen, i naša je odgovornost da ga koristimo razumno.

Čovek ubacuje plastične flaše u kantu

Smeće na deponijama

Stalno rastućoj populaciji potreban je prostor za život, kao i za uzgoj onoga što jedu uz pomoć poljoprivrede i stočarstva. Kada bi veći deo ovog prostora zauzeli kontejneri i deponije, opstanak čovečanstva na ovoj planeti bio bi zaista težak.

Reciklaža rešava ovaj problem jer se njome odlaže manja količina otpada, a štedi se i nešto vrednog prostora. Poslednjih godina, intenzivno se koristi metoda spaljivanja smeća kako bi se ovaj problem rešio. Ipak, ostaje otvoreno pitanje koliko ovaj proces šteti životnoj okolini?

Termički tretman otpada, pre svega izaziva ozbiljno zagađenje vazduha, zemlje i vode, te koristi naša dragocena, neobnovljiva fosilna goriva za sagorevanje otpada u pepeo.

Očuvanje prirodnih resursa

Svetski prirodni resursi su ograničeni, a neki su u ozbiljnom deficitu. Recikliranje različitih materijala doprinosi očuvanju preko potrebnih resursa. Reciklaža papira i drveta štedi drveće i šume. Moguće je posaditi novo drveće, ali je nemoguće zameniti netaknute prašume.

Recikliranje plastike znači da će se proizvoditi manje nove plastike, što je dobro na globalnom nivou, posebno što se obično pravi od ugljovodonika fosilnih goriva. Recikliranje metala može da dovede do manje potreba za rizičnim i štetnim rudarenjem i vađenjem novih metalnih ruda.

Recikliranje stakla smanjuje potrebu za korišćenjem novih sirovina kao što je pesak. Iako zvuči neverovatno, zalihe nekih vrsta peska počinju da se smanjuju širom sveta.

Šta svako od nas može da uradi?

Postoji pregršt stvari koje možete učiniti da spasete ovu planetu. Bacite svo smeće iz kuće koje vam nije od koristi ili mislite da ne možete da ga iskoristite na neki drugi način i odnesite ga u lokalni centar za reciklažu.

Pokušajte da izbegavate upotrebu plastičnih kesa i papira što je više moguće. One ne samo da zagađuju životnu sredinu već pomažu i u punjenju deponija.

Kupovina recikliranih proizvoda mogla bi da pruži veliki podsticaj industriji reciklaže. Kupovina proizvoda od recikliranog papira ili stakla ne samo da pomaže u smanjenju količine otpada koji se proizvodi, već pomaže u promovisanju recikliranja.

Svako od nas, u većoj ili manjoj meri, može da pomogne očuvanju životne sredine, a reciklaža je svakako korak u pravom smeru.

Komentari

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.