Šta je ADDIE u procesu samoobrazovanja

Prema Malkomu Noulsu, edukatoru i andragogu (Malcolm Knowles 1913-1997) karakteristike odraslih u procesu učenja su:

Samostalnost u procesu učenja.

Posedovanje akumuliranog znanja i iskustva koje umeju da tumače i primene.

Usmerenost na ishod i svrhu učenja ali i na vrednost i korist od naučenog (kažemo da su praktični).

Uvažavanje njihovog prethodnog rada i iskustva (što im je jako važno).

A kako oni uče?

Aktivno. Rešavaju stvarne problema u malim grupama. Iskustveno. Svaki član grupe koristi svoje iskustvo, refleksije, interpretacije u diskusiji. Uče kroz samoobrazovanje. Odrasla individua preuzima odgovornost za sve dimenzije učenja. Sam postavlja ciljeve, izvore učenja, sa razvojem kreativnosti primenjuje strategije učenja, procenjuje uspešnost učenja.

Samoobrazovanje je nestrukturirano pa lako može da sklizne u neproduktivno. Koriste i učenje zasnovano na otkriću. Odrasli ovde u grupi sarađuju, grade timove, sarađuju sa ciljem da reše teže probleme.

Projektno učenje je glavna stvar a višedisciplinarno učenje je od koristi grupi. Ovo učenje zahteva više vremena za planiranje ali i za primenu rešenja.

Postoje razni modeli tzv. instrukcijskog dizajna, spomenimo model Algo-Heuristic, ili Dick & Carey model i mnogi drugi. Onaj koji se možda najviše koristi je ADDIE.

ADDIE skraćenica za Analyze (analiza), Design(dizajn), Develop(razvoj), Implement(implementacija), Evaluate(vrednovanje).

Analiza – cilj je sagledavanje ličnosti polaznika nastave, koje su njegove obrazovne potrebe i nivo, koji su naši raspoloživi resursi za nastavu, koji ciljevi koje treba ostvariti.

Dizajn  – ovde planiramo sadržaje lekcija i testove, sva mala i velika pomagala važna za obavljanje nastave sa odraslim polaznikom.

Razvoj – razvoj se odnosi na izradu nastavnih sadržaja, časove.

Implementacija – proces u kom polaznik primenjuje tehnologiju i materijal koji mu je na raspolaganju.

Evaluacija – u stvari, već je pristuna u svim prethodnim fazama učenja. Šta smo postigli, šta nije valjalo u toku učenja i kako da ga poboljšamo.

Sve ovo se može primeniti kroz privatne časove engleskog jezika koje organizuje prevodilačka agencija Libra u Beogradu.

Komentari

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *