Alarmni sistemi za otkrivanje požara vam mogu spasiti život

Detektori dima i alarmni sistemi za kuću, kao i sistemi za otkrivanje požara danas su postali sistemi za obezbeđivanje zaštite i sigurnosti u domu, ali i na poslu. Vatra je, što bi se reklo u našem narodu, dobar sluga, ali je zao gospodar. Daans se u svetu svakoga dana pojavi bar jedan požar u stanu. Nekada je vatra dobar prijatelj u mnogim situacijama, ali nekontrolisani požar je najgori neprijatelj, pogotovu u zgradama. Vatra je destruktivna, a dim stvara toksičnu atmosferu opasnu po život ljudi. Brzo otkrivanje vatre i njeno kontrolisanje može spasiti nekoliko hiljada života dnevno, sprečiti hiljade povreda, ali i sprečiti gubitak i po nekoliko miliona dolara i na hiljade hektara imovine svake godine.

Otkrivanje požara napredovalo je tamo gde su detektori dima i alarmni sistemi postali sistemi sigurnost i zaštite ljudskih života. Svrha sistema automatskog vatrogasnog alarma je otkrivanje pojave, upozorenje i obaveštenje stanara u zgradama da preduzmu akciju.

Sistemi automatskog otkrivanja vatre, kao i mnogi drugi sigurnosni sistemi ima životni vek od 10 do 15 godina. Posle 15 godina više se ne smatraju pouzdanim, a nekada i nema dovoljno deloa za popravku ovih sistema. Detektori dima ili čestica sagorevanja odmah upućuju signal kontrolom uređaju o problemu, a onda sledi dalje alarmiranje stanara zgrade ili ukućana u domu.

Dodatne funkcije alarmnih požarnih sistema

Požarni alarmni sistemi pored osnovne funkcije prepoznavanja i slanja signala o nedozvoljenoj količini dima ili čestica sagorevanja u prostoriji poseduju i druge dodatne funkcije. Ovi sistemi često mogu da posluže i za otkrivanje vatre u hangarima ili drugim područjima, kao i da pošalju obaveštenje i o drugim mogućim pretnjama kao što su nedozvoljena količina ugljen-monoksida u vazduhu, ali i drugih opasnih hemijskih supstanci.

Postoje alarmni sistemi koji prate količinu nedozvoljenih supstanci koje se mogu osetiti u vazduhu i onoga trenutka kada se pređe dozvoljena granica, oni šalju obaveštenje o potencijalnim pretnjama. Posebno se ovakvi sistemi ugrađuju u kompanijama koje se bave otklanjanjem hemijskog otpada gde je važno obratiti pažnju na količinu štetnih supstanci u vazduhu.

Svi sistemi zaštite, bez obzira da li je reč o sistemima za detektovanje požara ili štetnih supstanci, moraju redovno da se održavaju i periodično proveravaju. Testiranje sistema zavisi od proizvođača, a najčešće testiranje se vrši na 6 meseci i godinu dana. Alarmni sistemi koji su komplikovani nekada zahtevaju testiranje na mesečnom nivou. Naravno, da bi se proverila ispravnost sigurnosnih sistema, neophodno je da ih provere i kontrolišu obučeni stručnjaci. Zato je važno da se redovno prate funkcije ovih sistem, bez obzira da li se radi o zaštiti zgrade, poslovnog prostora ili je reč o zaštiti kuće. Posebno treba obratiti pažnju na zaštiti laboratorija i sličnih prostorija u kojima se mogu desiti nepredviđeni incidenti, jer ako se sistemi ne održavaju redovno dovode se u opasnost životi ljudi.

Međutim, ako su pravilno instalirani i održavani sigurnosni sistemi, jedno je sigurno. Rizik po život ljudi i materijalna šteta biće svedeni na minimum, a samim tim će ljudi biti sigurniji. Zato nemojte da čekate da se nešto desi, pa tek onda da proverite vaš sigurnosni sistem. Reagujete na vreme, jer bolje pre nego kad već bude učinjena šteta.

Komentari

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *