Koji dom za stara lica izabrati?

Dom za stara lica je namenjen smeštaju i nezi starijih osoba koje zbog starosti ili drugih razloga ne mogu da žive u svom domu ili sa svojim porodicama. Izbor doma za stare zavisi od više faktora.

Cena je prva stavka koja se razmatra prilikom opredeljivanja za određeni starački dom. Zdravstvena nega i zaštita, mogućnost prilagođavanja usluge potrebama korisnika, kao i profesionalno osoblje su takođe veoma važni faktori. Neki se odlučuju za određeni dom prema blizini lokacije na kojoj se nalazi, kako bi bili blizu članovima svoje porodice koja ih posećuje. U Beogradu ima državnih staračkih domova i sve je veća ponuda privatnih domova za stara lica.   

Državni dom za stara lica

Državni domovi za stara lica imaju veliki smeštajni  kapacitet i mogu da prime i po nekoliko stotina korisnika. U Beogradu se oni nalaze u nekoliko većih opština i svojim korisnicima obezbeđuju kvalitetne usluge koje su prilagođene njihovim potrebama. Namenjeni su i korisnicima sa smanjenom i otežanom pokretljivopću kao i onim starim licima kojima je potreban celodnevni medicinski nadzor i zdravstvena nega.

U njima je smeštaj organizovan po sobama koje na  raspolaganju imaju kupatila. Neki domovi imaju garsonjere apartmanskog tipa za smeštaj pokretnih i mentalno očuvanih osoba. Pored smeštajnog kapaciteta postoje i zajedničke prostorije kao što su kuhinja, trpezarija, prostori za radnu terapiju, biblioteka, itd. Obezbeđen je zdravstveni nadzor i medicinska nega 24 sata, fizikalna medicina i rehabilitacija, socijalna zaštita, psihološko i socijalno savetovalište i terapijski rad sa stanarima doma.

Cena mesečnog boravka u jednom od državnih domova za stara lica je u poređenju sa privatnim domovima manja. To je i razlog zašto je veća potražnja za smeštajem u državnom domu za stara lica, međutim, u njima postoje liste ćekanja za ulazak u dom. Pošto mnogi polaze u potragu za domom kad ih okonosti na to nateraju, suočeni su sa listama za čekanje i primorani da potraže usluge privatnog doma za stara lica. Kako bi se uticalo na smanjenje broja lica na listama za čekanje  država je u 2019. godini  odobrila sredstva za finansiranje smeštaja za najugroženije stare osobe sa lista u privatnim staračkim domovima.

Privatni dom za stara lica

U privatnim staračkim domovima smeštajni  kapacitet je mnogo manji nego u državnim. Zbog sve veće potrebe za domovima za stara lica povećava se i broj privatnih domova. Njihovi vlasnici se trude i ulažu u kvalitet usluge, udobnost smeštaja i obezbeđivanje prijatnog ambijenta za svoje korisnike.

Usluge koje ulaze u mesečnu cenu su smeštaj, medicinska nega, održavanje lične higijene, ishrana, kao i organizacija društvenog i kulturnih sadržaja za stare. Mesečne cene u privatnim domovima za stara lica su u rasponu od 30 000 do 12 000 dinara. U zavisnosti od težine zdrastvenog stanja korisnika i njihovih potreba dodatne usluge medicinske nege povećavaju cenu.

Privatni domovi su smešteni u prostranim kućama koje se nalaze u mirnijim delovima grada. Često se nalaze okružene zelenilom ili imaju dvorišta u kojima stanovnici mogu da provode prijatno vreme.

Privatni domovi za stara lica bi trebalo da poseduju lincencu za rad i da poštuju određene obaveze što se tiče stručnosti medicinskog kadra, adekvatnosti stambenog objekta, bezbednosti i zdravlja na radu i da budu prilagođeni potrebama korisnika.     

Komentari

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *