Kako najbolje sprečiti povrede na radu?

Najčešće se povrede na radu dešavaju u građevinskoj industriji. Neispravna i neodgovarajuća radna oprema, loši uslovi rada, kao i nedovoljno zaštitne opreme može da poveća rizik po sigurnost i bezbednost građevinskih radnika. U nekim situacijama povrede mogu biti lakše, a nekada su teže i mogu izazvati čak i smrtni ishod. Zato nadležne institucije, vlasnici preduzeća, ali i sindikati apeluju da se na vreme spreče moguće povrede na radu.

Da li se zaista povere na radu mogu sprečiti?

Iako je u građevini jedan od najčešćih uzroka povera na radu neodgovarajuća i neispravna zaštitna oprema, poslodavci bi trebalo da obrate pažnju pri nabavljanju kvalitetne opreme, ali i tokom obuke radnika. Obnova i kupovina kvalitetne radne opreme je ključna, a pored šlemova i zaštitnih odela, nikako se ne smeju izostaviti rukavice, zaštitne naočare, kao i radne cipele sa ojačanjem na prednjem delu. Takođe, mora da se pažljivo sprovede i obuka za korišćenje radne opreme kako bi radnici znali pravilno da je koriste, ali i kako bi se na minimum sveo rizik od povreda.

Međutim, od izuzetnog značaja je i odgovarajuča obuka za rad na građevinskim mašinama, jer kvalitetan i obučen radnik sigurno neće dovesti u opasnost ni sebe ni kolege. Pritom, posebno se napominje da mašine moraju biti tehnički ispravne i dobro opremljene kako bi mogle bezbedno i sigurno da se koriste.

Statistika potvrđuje da su najrizičniji poslovi u građevinskoj industriji. Zbog toga je posebno značajno pridržavanje pravila tokom obavljanja ovih poslova, a ne samo da su zaposleni dužni da se pridržavaju pravila, već se to očekuje i od nadređenih. Zadatak stručnih savetnika jeste da procene sve potencijalne opasne situacije i da pripreme sva neophodna uputstva kako bi se u takvim slučajevima reagovalo i šta uraditi ukoliko dođe do nekih vanrednih situacija.

Zaštitna oprema može da spasi živote radnicima!

Građevinci se svakodnevno suočavaju da brojnim opasnostima i rizicima od povreda tokom izvršavanja svojih radnih ibaveza. Zato je posebno važna opreznost, a da bi se radnici na adekvatan način zaštitili ključna je kvalitetna zaštitna oprema. Tako se, recimo, posebno preporučuju radne cipele koje imaju ojačanja na prstima i koje su pogodne za hladne vremenske prilike, jer štite stopalo od vlage, promrzavanja i hladonoće. Ojačanja na prstima su posebno značajna, jer štite prste od mogućih nepredviđenih povreda koja mogu biti uzrokovana padom materijala sa visine.

Takođe, radnici su u obavezi da redovno proveravaju kvalitet zaštitne opreme, jer ona ne samo da u jednoj situaciji može da spasi zaposlenog, već može i život da mu sačuva. Kada je dovoljno pouzdana i kvalitetna radna oprema, onda se rizik od povreda svodi na minimum, a tokom obavljanja svakodnevnih poslova u građevini unosi se sigurnost.

Bez obzira na kojoj poziciji da radite, pre odlaska na samo gradilište, stavite šlem i tako se zaštitite. Zaštita za oči i uši je takođe neophodna, a radne cipele sa ojačanjem nikako se ne smeju izostaviti. Za zaštitu prstiju i ruku upotrebljavajte zaštitne rukavice, a napominjemo da je dobra obuča preko neohodna, jer tereni na gradilišitima često umeju da budu izazovni.

Komentari

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *