Razlike između geronto domaćice i doma za stare

Jasna je razlika između ove dve opcije kada je zbrinjavanje u čuvanje starijih lica u pitanju. Ipak, moguće je da ste se nekada ili upravo sada našli u dilemi u vezi sa tim kakvu negu obezbediti vašem starijem članu porodice, koji ne može da se stara sam o sebi. Na raspolaganju imate i više opcija. Opciju koja je najbolja možete odabrati samo u skladu sa vašim kriterijumima, odnosno sa stanjem u kom se nalazi određena osoba i sa njenim potrebama. Pre svega je potrebno razgraničite ove dve opcije, te nakon toga i možete doneti odluku.

Koje osobe su za geronto domaćice, a koje za dom?

Kada govorimo o geronto domaćicma njih obično povezujemo sa onim osobama, koje ne mogu same da se staraju o sebi, a pritom i same žive. Te osobe ne mogu samostalno da pripreme hranu, da obave ličnu higijenu ili to vrlo teško rade. Osnovna je ljudska dužnost da pomogne takvoj osobi i da mu na sve moguće načine olakša funkcionisanje. To znači da geronto domaćice svoje usluge pružaju onim starijim ljudima o kojima nema ko da brine. Ukoliko vi živite sa nekom starijom osobom, kojoj je potrebna ovakva ili slična vrsta pomoći, malo je verovatno da će vam biti dodeljena geronto domaćica, jer se računa da ta osoba već ima nekog ko će o njoj brinuti. U ovom slučaju na raspolaganju vam je neka druga osoba, koju možete da angažujete ukoliko vam je takva vrsta pomoći neophodna.

Kakvu uslugu pruža geronto domaćica, a kakvu domovi za stare?

Geronto domaćica dolazi svakog dana u kuću osobe kojoj je pomoć potrebna. Treba imati u vidu da geronto domaćica ne dolazi vikendom. Usluge koje ona pruža odnose sa na pomoć starijim licima u vezi sa najosnovnijim potrebama. To znači da geronto domaćica uglavnom donosi ručak ili pomaže da se taj ručak spremi. Učestvuje u održavanju higijene, pomaže u sređivanju stana i ostalim aktivnostima. Takođe, geronto domaćica ne obavlja aktivnosti, koje su usko vezane za tu osobu. Može da se desi da geronto domaćica plati račune, donese nešto što je potrebno, pomogne prilikom pregleda lekara i slično. Sasvim je drugačija situacija kada se radi o domu za stare. U domu za stare korisnici imaju apsolutnu negu i sve što im je potrebno. Naravno, oni su izolovani, odnosno odvojeni od svoje kuće, ali sve što im treba imaju u domu za stare. Dom za stare im obezbeđuje smeštaj, obroke, lekove, ali i lekarske preglede, medicinsku negu i ostalo. Primer jednog takvog staračkog doma, koji pruža dvadeset časovnu negu i sve njegove usluge možete videti na njihovom zvaničnom sajtu

Geronto domaćica dostupna tri sata dnevno, dom celodnevno

Kao što je već rečeno geronto domaćica dolazi tek na nekoliko sati u stan ili kuću. To znači da ona dođe, obavi ono što je potrebno i odlazi. Ona starija lica su tokom većeg dela dana prepuštena sama sebi. Naravno da je geronto domaćica dobra opcija, kada ne postoje druge opcije i ona zaista mnogo doprinosi poboljšanju kvaliteta života. Sa druge strane u domu za stare svim korisnicima je obezbđena nega 24/7. Ukoliko nekoga smestite u dom za stare, ne morate da razmišljate da li je mogao sam da jede, da li mu se nešto dogodilo i slično.

Komentari

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *