RELEJI – PRINCIP RADA, OSNOVNI DELOVI I UPOTREBA

releji

Relej je, u stvari, prekidač koji se uključuje i isključuje pod uticajem elektromagneta. Osnovni deo mu je elektromagnet , zatim tu su kontakti prekidača ( zatvoreni i otvoreni ) i kotva koja pod dejstvom elektromagneta pomera stanje kontakta, dakle ove koji su zatvoreni – otvara, a otvorene – zatvara. U svoj prvobitni položaj, kotva se vraća pomoću opruge. Komandno kolo, ili kolo elektromagneta, može da se napaja recimo akumulatorom ili sa nekog drugog izvora električne energije. Kolo potrošača je priključeno na otvorene kontakte releja. Kada elektromagnet nije aktiviran ( prekidač u komadnom kolu je otvoren ), potrošač je isključen. Kada se zatvori komandno kolo, elektromagnet privlači kotvu i kontakti se zatvaraju i uključuje se potrošač. Suština samog releja je da, pomoću malih struja u komandnom kolu ( dovoljno je koristiti tanke žice u komandnom kolu! ), mi možemo da upravljamo nekim kolom potrošača velike snage i čak visokog napona. To mu je osnovna namena. Dakle, malim strujama u komandnom kolu uključujemo potpuno nezavisno kolo električnog potrošača koji može biti visokog napona i velike struje. Osnovne karakteristike koje ima ova vrsta prekidača su ono na šta morate obratiti posebnu pažnju prilikom kupovine. Na svakom je naveden napon elektromagneta i za koliku struju su navedeni kontakti. Evo jednog primera – napon mu je 48V, a kontakti su za naizmeničnu struju napona 250V, maksimalno 6A.

RELEJI ZA AUTOMOBILE

Ova vrsta je, u stvari, kao i ostali prekidači koji se uključuju i isključuju putem elektromagneta. Specifičnosti su da im je napon elektromagneta u komandnom kolu 12V jednosmerne struje ( u akumulatoru ) a u kolu potrošača su snažni kontakti od 20A pa naviše, predviđeni za jednosmernu struju. Najčešće korišćen model je onaj sa 4 izvoda.  Izvodi elektromagneta ( ili pinovi ) obeleženi su brojevima 85- i 86+, a izvodi prekidača brojevima 30+ ( „živa struja“ sa akumulatora ) i 87 prema potrošaču. Sve to možete videti na šemama, sav taj raspored pinova, jer za svaku vrstu releja postoje šeme ( skice ) upotrebe. Kada se dovede napajanje do elektromagneta, jasno se čuje kako se otvara i zatvara kontakt. Na kontakt 85 dovodimo minus, a na 86 dovodimo plus i čućemo zatvaranje kontakta. I sada možemo da izmerimo kolika struja teče elektromagnetom. 

KONKRETNA  PRIMENA

Sa akumulatora, od plus pola, debelim provodnikom ( najčešće poprečnog preseka 2,5 mm2 ) napajemo kontakt 30. Sa kontakta 87, provodnikom istog poprečnog preseka, napajamo krajnje potrošače ( recimo farove za auto ). Komandno kolo između tačaka 85 i 86, napaja se, najčešće iz kutije osigurača preko upravljačkog prekidača i vrši uključivanje i isključivanje farova. Kada se dovede napon na elektromagnet, zatvaraju se kontakti snage između tačaka 30 i 87 i farovi se uključuju. Kontakt 85 je povezan na masu, odnosno to je minus i normalno, spojen je sa minus polom akumulatora.

PROBLEMI KOJI MOGU NASTATI

U svakodnevnoj upotrebi bilo električnih aparata, bilo automobila, mogu se javiti kvarovi. Ponekad je sitnica uzrok kada nešto ne radi. Najbolje otkrivanje i rešavanje problema počinje ispitivanjem releja. To rade iskusne, edukovane osobe koje imaju adekvatnu opremu. Koriste univerzalni aparat kojim mere struju elektromagneta, otpornost namotaja elektromagneta ( kada se univerzalni instrument podesi da radi kao om metar ). Bitno je da osoba zna koje vrednosti su potrebne za rad, da bi mogla da protumači očitane vrednosti i otkloni uzrok problema.

Komentari

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *