Zašto postavljamo toplotnu izolaciju?

Termoizolacioni sistemi su nezabolazni ukoliko se bavite gradnjom ili želite da vaši stanovi i kuće budi prijatno topli tokom svih meseci u godini. Onog trenutka kada se na vaše zidove postave određeni termoizolacioni materijali, budite sigurni da ćete sebi uštedeti više novca ali i živaca. Termoizolacija obezbeđuje optimalnu temperaturu u prostoru, trajnu zaštitu i energetsku efikasnost. Toplotnom izolacijom u velikoj meri smanjujemo toplotne gubitke tokom zime, a leti se njome sprečava pregrevanje.

Koje su karakteristike dobre termoizolacije?

Termoizolacija bi trebalo da obezbeđuje prijatnu i konstantnu unutrašnju temperaturu objekta  tokom zimskih i letnjih meseci. Važno je da termoizolacija sprečava stvaranje vlage, kondezacije i buđi i da omogući da para koja se stvara unutra može nesmetano da prolazi kroz fasadu. 

Dobra fasada bi trebalo da obezbedi energetsku efikasnost objekta, odnosno, da utiče na smanjenje energije za grejanje i hlađenje, što posledično štedi novac, ali i čuva okolinu.

Dobra termoizolacija bi trebalo da utiče na dugotrajnost objekta i da ga mehanički štiti.

Koje vrste termoizolacija postoje?

Postoji više sistema termoizolacije, a gruba podela je na kontaktne i bezkontaktne. Bezokontaktni sistemi termoizolacije se koriste kod velikih objekata, dok se kontaktni sistemi ili Demit fasade koriste za manje objekte. 

Termoizolaciona tehnika

Kao što smo već naveli, termoizolaciona tehnika je izuzetno važna u građevinarstvu. Termoizolacija predstvalja ozbiljan i važan deo završnice svakog objekta, ali je za njenu efikasnost potrebno poznavanje matarijala, kretanje toplotne energije i načine postavljanja izolacije u određenim sistemima. 

Stoga, prilikom ugradnje termoizolacije potrebno je angažovati visokokvalifikovane stručnjake koji će prevenirati sve moguće probleme koji se javljaju prilikom izgradnje objekata kada su u pitanju vlaga, hladni prostori i buđ.

Koji materijali se koriste za termoizolaciju?

Što se tiče materijala koji se koriste prilikom termoizolacionih radova tu su sintetički materijali i mineralni materijali.  U sintetičke materijale spadaju stiropor i stirodur:

Stirodur je veće gustine i težine u odnosu na stiropor jer je u njega utisnuta veća količina vazduha između kuglica poliuretana.

Mineralni materijali za termoizolaciju su mineralne vune koje mogu biti kamene, staklene ili drvene. Staklena ili kamena mineralna vuna su građevinski izolacioni materijali koji se prave od stakla ili kamena kao potpuno prirodnih sirovina. Vuna je trajna i nepromenljiva. Vuna u odnosu na stiropor nije zapaljiva i poseduje dobre karakteristike kada je u pitanju zvučna i toplotna izolacija.  Samo fasada koja ima kamenu vunu spada u negorive fasadne sisteme. Jedna od prednosti korišćenja vune je ta što ona omogućava zidovima da dišu.

Kako odabrati materijal?

Kod izbora materijala za termoizolaciju potrebno je sagledati više bitnih faktora. Na izbor materijala utiču klimatski uslovi područja kao i mikro klima u kojoj se objekat nalazi. Osim što termoizolacija služi da zaštiti od hladnoće, odnosno, toplote, ona ima i druge svrhe o kojima je bitno voditi računa prilikom izbora materijala.

Potrebno je da materijal ima svojstvo da propušta paru i da omogućava da prostor diše, tj, da vlaga može nesmetano da izađe.

Termoizolacioni materijali štite od požara, ili ako dođe do požara sprečavaju njgovo dalje širenje. Nezapaljivi materijali su, npr, kamena i staklena vuna.

Kod izbora termoizolacionog materijala je bitan njegov kvalitet i dugotrajnost, kao i otpornost na vlagu, hemikalije ili insekte.  Pored svih ovih svojstava termoizolacioni materijal bi trebalo da je dobar izolator zvuka i da štiti od spoljne buke ili buke između prostorija. 

Postoji podela na spoljašnju i unutrašnju termoizolaciju: 

Spoljašnja podrazumeva postavljanje termoizolacionih panela na spoljašnje zidove kuća. Koristi se kod izolacije novih zgrada i kuća ili kod renovranja postojećih objekata.

Unutrašnja termoizolacija se odnosi na postavljanje izolacionih panela na unutrašnje zidove. Često se koristi kod izolacije postojeće kuće ili izolacije stana u okviru zgrade.  Njenim postavljanjem se utiče na smanjenje prostora, ali se dobija toplotna izolacija koja je energetski efikasna. Iznutra možemo da izolujemo kako unutrašnje zidove, tako i podove, ili krov i potkrovlje. 

Spoljna izolacija

Najefikasniji način za izolaciju elemenata zgrade koji su u kontaktu sa zemljom je upotreba takozvane izolacije perimetra. 

Radi se o spoljnoj, kontinuiranoj izolaciji bez toplotnih mostova koji se koriste za pregradne zidove koji su u direktnom kontaktu sa zemljom.

Izolacija potkrovlja

Ključni faktori za izolaciju kosih krovova su:

 • visoka toplotna izolacija, zavisno od debljine sloja i toplotne provodljivosti,
 • visoka toplotna izolacija, zavisno od debljine sloja i toplotne provodljivosti, čvrsto zatvorena bez termičkih mostova,
 • izolacioni materijal treba dobro ispuniti izolovanu površinu,
 • efikasna zaštita od vlage,
 • otporan na vetar da bi se sprečilo prodiranje spoljašnjeg vazduha i izlazak toplog vozduha, dok se vlaga propušta
 • otporan na vatru kako bi se stvorila barijera protiv širenja plamena,
 • dobre akustične osobine,
 • jednostavan za instalaciju.

Za izolaciju ravnih krovova koriste se ploče od tvrde mineralne vune. Za izolaciju provetrenih krovova najčešće korišćeni materijali su prostirke i granulati mineralne vune, a ponekad i daske.

Unutrašnja izolacija

Unutrašnja izolacija podjednako je bitna kao i spoljašnja. S obzirom na isti zadatak, nekada je bolje i lakše postaviti unutrašnju izolaciju. Kao prvi razlog navodi se to da se koristi manje materijala nego kod spoljne. 

Samim tim, unutrašnja izolacija koštaće manje od spoljašnje. Međutim, prilikom izolacije unutrašnjih zidova, prostor se može vidno smanjiti s obzirom na to da se na unutrašnje zidove lepe izolacioni materijali. Međutim ukoliko se vaš stan nalazi na visokom spratu, praktičnije je postaviti izolaciju unutra nego spolja.

Izolacija podova

Kako se mnogi od nas često žale na buku koja prodire iz stambenih prostora koji se nalaze na spratu iznad, potrebna je zvučna izolacija podova. Rešenje za to nalazi se u plivajućim podovima sa kamenom mineralnom vunom. To su podovi koji su od noseće konstrukcije odvojeni izoloacijom koja apsorbuje zvuk do određene mere odnosno ga prigušuje. 

Ovakav termoizolaciomi sistem naziva se prigušujući sloj odnosno apsorber zvuka, a najčeće korišćeni materijal za ovu namenu jeste mineralna vuna. Kako bi njegova efikasnost bila što veća, kvalitetan pod mora da pruži:

 1. Zvučnu zaštitu 
 2. Toplotnu zaštitu 
 3. Zaštitu od požara 

Pored toga izolacija podova mora daa pruži i toplotu, odnosno zaštiti od hladnoće. Najčešće se ovaj zadatak postavlja izolaciji podova ispod kojih se nalazi zemlja, podrum i garaža.  Prilikom ugradnje izolacije u podove postiže se zaštita od veoma niskih temperature, a na taj način i smanjenje računa za grejanje tokom hladnih meseci. 

Komentari

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *